LAVEGA Pere

Professeur, 'Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Université de Lleida

   Pere Lavega

 
 E-mail : plavega@inefc.es 
 
 

Thèmes de recherche

 

Recherche fondamentale et recherche appliquée dans le contexte de l'éducation physique (le jeu des conflits, bien jouer, le jeu et l'inclusion), le bien-être personnel et social (la culture des jeux, le jeu et les émotions).
Participation à des projets de recherche internationaux avec des chercheurs de l'Europe et l'Amérique.

 

Publications

Ouvrages

 

Lavega, P., Pubill, G. (ed)., Els jocs tradicionals, la recerca i la seva pedagogia, Institut Nacional dËducació Física de Catalunya, CPCPTC, Universitat d’Estiu Universitat Rovira i Virgili, CPCPTC, 2007.

Lavega, P., Pubill, G. (ed)., Els jocs tradicionals: bases i recursos per a treballar jugant, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i mitjans de comunicació, 2009.

Jaouen G; Lavega P; De La Villa C (ed)., Traditional games and social Health, Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales y Asociación Cultural la Tanguilla, 2010.

Lavega P; Costes A; Pubill B., Jocs i esports tradicionals a Catalunya, 113 p, 2010.

 

Chapitres d'ouvrages

 

Lavega, P., Molina, F., “Sport leaders in Catalonia: Their formation and some cases of educational experience”,  H. Eichberg, J.Kosiewicz, K. Obodynsky (eds), Sport for all as a Form of Education, Université de Rzeszów, 2007.

 In Lavega, P., Pubill, G. (ed.), Els jocs tradicionals, la recerca i la seva pedagogia, Matarranya, Calaceit: Institut Nacional dËducació Física de Catalunya, 2007 :

Lavega, P., Maestro, F., Pubill, G., “Disseny d’un itinerari per Horta amb el joc tradicional com a fil conductor”.
“Com apropar-nos al patrimoni a través del joc tradicional: el joc a Lleida a l’Edat Mitjana”.
Lavega, P., Maestro, F., Pubill, G., “Llançat a fer una maleta bàsica de jocs”.
Lavega, P., Maestro, F.,Pubill, G., “Inventari europeu de jocs i esports tradicionals”.
Lavega, P., Maestro, F., Pubill, G., “La cultura europea a la luz de los juegos y deportes tradicionales”.
Lavega, P., Pubill, G. , “Compartim relacions amb el joc tradicional”.
Costes, A., Lavega, P., Maestro, F., Pubill, B.i Queralt, C, “Un plànol de jocs, espais de lleure i temps d’esbarjo”.
Lavega, P., Maestro, F., Pubill, G., “La via verda de la Terra Alta: un viatge per la senda dels jocs tradicionals”.
Lavega, P., Maestro, F., Pubill, G., “Prat de Comte, un poble sensibilitzat pel seu patrimoni lúdic”.
“ Viatge pel Pirineu a través de les bitlles conductor”.
Lavega, P., Pubill, G., “La Festcat, entre la tecnologia i la modernitat. Noves tecnologies i jocs tradicionals”.
Botey, Q., Lavega, P., Maestro, F. ,Pubill, G.,  Torné, G, “Hortajocs! Un viver de jocs pels carrers i places delnucli meideval. Els racons lúdics d’Horta a traves de la imatge”.
In Magno Ribas, J.F. (ed), Jogos e esportes: fundamentos e reflexões da praxiologia motriz, Editora Universidad Federal de Santa María (Brazil), 2008:
Lagardera, F. i Lavega, P., “Fundamentos da praxiologia motriz”, p. 45-80.

 “Classificaçao dos jogos, esportes e as práticas motrices”, p. 81-104.

 “ Debat sobre la cultura popular del segle XXI", La cultura popular a l'inici del segle XXI, Tradicionari, Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, 2008, p. 92-195.

 “ Autor de les entrades conceptuals corresponents a jocs i esports tradicionals”, Lagardera, F. (ed.) Diccionario de ciencias de la actividad física y el deporte, Barcelone, Paidotribo. 2008.

 “Del Juego al deporte de bitlles en Cataluña: visión contextualitzada”, Dueñas E.M., (ed), Juegos, Deportes e Investigación Folclórica, Coll. Lankidetzan bilduma, Eusko Ikaskuntza, 2009, p. 111-130.

 “La investigación en los juegos tradicionales y en los juegos cooperatives”, Navarro V; Trigueros C (ed), Investigación y juego motor en España, Université de Lleida, Université de Granada, Université Autonome de Madrid, San Cristobal de La Laguna, Université de Valence, 2009, p. 77-116.

 In Lavega P; Pubill G (ed)., Els jocs tradicionals:bases i recursos per a treballar jugant, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelone, 2009 :

 “Joc i Escola: Aproximació al concepte de joc”, p. 8-25.

 “Continguts curriculars, educació física i jocs tradicionals”, p. 113-131.

 Lavega P; Maestro F; Pubill G; “Joc i materials tradicionals: Recursos pedagògics a paretir de la maleta de jocs”.

 “Joc i Recerca:L’inventari de jocs tradicionals a Europa”, p. 156-172.

 Lavega P; Pubill G; “Joc i Recerca: La riquesa motriu dels jocs tradicionals:mil formes de relacionar-nos”.

 Lavega P; Pubill G., “Joc i Lleure:Compartim relacions amb el joc tradicional”.

 Lavega P; Pubill G., “Joc i Lleure:I Campionat de Morra”.

 Lavega P; Pubill G., “Joc i Lleure:I Tirada de birles d’Els Ports”.

 Lavega P; Pubill G., “Joc i Lleure: Interpretació del món de les bitlles als Pirineus”, p. 204-215.

 Lavega P; Pubill G., “Joc i territori: Els jocs tradicionals de Prat de Comte”.

 Lavega P; Pubill G., “Aproximació a la bibliografia sobre jocs tradicionals”, p. 251-269.

 “Fonts de consulta de jocs tradicionals: selecció comentada”, p. 270-275.

 in INDE (ed). Preparación de oposiciones de Educación Física. Secundaria. Temario desarrollado. Obra completa. Barcelona: INDE, 2009:
“  Tema 41. Recreación y tiempo libre: concepto y evolución. Los juegos deportivo-recreativos: aspectos educativos de los mismos y su contribución al currículo de la Educación Física”, p. 51-52.

 “ Tema 42. Los juegos y deportes tradicionales y populares: conceptos y clasificaciones. Valor cultural y educativo de los mismos “, p. 41-68.

 “ Tema 43. El juego: teorías y características del mismo. El juego como actividad física organizada. Estrategias del juego. El juego como contenido de la educación física y como recurso didáctico. Los juegos modificados”, p. 41-68.

 “ Le jeu traditionnel en Catalogne: vision ethnomotrice et pédagogique”, Latinité Méditerranée & Mondialisation culturelle, Lo Centre Inter-Regional de Desvolopament de l’Occitan, 2010, p. 82-97.

 “Contribution of the traditional games and sports to a systemic conception of health in Jaouen”, in Jaouen G; Lavega P; De La Villa C.(ed), Traditional games and social Health, Asociación Cultural la Tanguilla y Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, 2010, p. 48-84.

 “ Juego, cultura y emociones en Catalunya”, Pioletti, A. (ed). Giochi, sport tradizionaii e società. Viaggio tra la Valle d'Aosta, l'Italia e l'Unione Europea, Musumeci S.p.A., 2012, p. 111-130.

 

Autre publication

 

Lavega, P., Pubill, G. Et Costes, A., Els jocs tradicionals un mon d’emocions (DVD) film, Secretaria General de l’Esport. Dep. Presidència Generalitat Catalunya, 2009.

 

Articles

 

Lavega P; Filella G; Soldevila A; Agulló M J; March J; “Understanding Emotions through games: Helping trainee teachers to make decisions”, Electronic journal of research in educational psychology, Vol. 9, N° 2 , 2011, p. 617-640. 

 Lagardera, F. , Lavega, P., “Educación Física, conductas motrices y emociones”, Ethologie & Praxeologie, N° 16, 2010, p. 23-43.  

 Lavega, P.,  March, J., Araujo, P.,  Jaqueira, A.R. Ribas J.F., et Marin, E., “Cross-Cultural Experience. Traditional Sporting Games and Emotions in Spain, Portugal and Brazil”, In Huijun Di Guohua Zheng, (ed.) School Physical Education and Students’ Quality. Proceedings of the 22nd Pan-Asian Congress of Sports & Physical Education; World Academic Union (World Academic Press), vol 12, n° 12, p. 421-425, 2011.

 “Traditional Games in Catalonia, Spain”, Nature, Society and Culture in Sports Proceedings of the 21st Pan-Asian Congress of Sports and Physical Education, vol. 1, 2010, p. 21-24.

 “Educación física y mercado laboral. Competencias profesionales”, Cultura, ciencia y deporte: revista de ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Católica de San Antonio, n° 8, 2008, p. 123-131.

 “Traditional games in Spain. A Social School of values and learning”, International Journal of Eastern Sports & Physical Education (IJESPE) vol. 5, 1 p. 152-170, 2007.

 

Conférences invitées

 

“Juegos tradicionales, cultura y emociones”, II Seminário Nacional de Praxiologia Motriz e I Seminário Internacional de Praxiologia Motriz: perspectivas de estudos em praxiologia motriz na América do Sul, 2009.

 “Organisme/institució que l’organitza: Universidad Estadual de Campinas FEF – UNICAMP – Coordenaçao de Extensão, Universidad Federal Santa Maria de Sur e UFRRJ”, Congresso Ciencia do Desporto 2009.

 Lavega P, Pubill, G., « Jocs infantils i d’adults de Catalunya », Institut Ramon Muntaner (ed.) Els jocs en la història. Les societats a través del joc. p. 27-49. Aeditors, Institut Ramon Muntaner, 2009.

 «  La pédagogie des conduites motrices à l’Université », XIIIe Colloque international de praxéologie motrice. La formation Universitaire en Education physique, Caen, 2010.

 Lavega, P., Mateu, M., Lagardera, F., Filella, G., « Educar emociones positivas a través de los juegos deportivos”, V congreso internacional y XXVI nacional de Educación Física. Barcelona, Torralba, M.A.; Manuel, P.; De Fuentes, M.; Calvo. J. Y Cardozo J.F. (ed.) “Docencia, innovación e investigación en educación física”  V congreso internacional y XXVI nacional de Educación Física. Barcelona: INDE, p. 111-139, 2010.

 Lavega, P., Mateu, M., Lagardera, F., Filella, G., « Inclusión, juego cooperativo y emociones  “,V congreso internacional y XXVI nacional de Educación Física. Barcelona, Torralba, M.A.; Manuel, P.; De Fuentes, M.; Calvo. J. Y Cardozo J.F. (ed.) Docencia, innovación e investigación en educación física, V congreso internacional y XXVI nacional de Educación Física. Barcelona: INDE, p. 485-497, 2010.

 Lavega P, Pubill, G., "Jocs infantils i d’adults de Catalunya”, Institut Ramon Muntaner (ed.) Els jocs en la història. Espais de joc: patrimoni, turisme i festa. p. 83-107, 2010.

 “ La cultura immaterial en els jocs tradicionals”, Institut Ramon Muntaner (ed.) Els jocs en la història. Cultura material i cultura inmaterial en el joc, p. 105-126, 2011.

 “ I giochi tradizionali dell’ Europa”, 1º congresso mondiale Il Gioco Tradizionale Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Associazione Giochi Antichi, Comune di Verona, Università degli Studi di  Verona e Associazione Internazionale Giochi e Sport. Verona, 22, 23, 24 et 25 Septembre 2011.

 Araújo, P. C. 1; Jaqueira, A. R. F. ; Gonçalves, J. C. F. P. ; Lavega, P. ; Filella, G.; Rodrigues, M.D.M., “The expression of emotions in real games the psychomotor domain: perspectives on gender”. The third Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS), Faculty of Physical Culture, Palacky University, 21-24 septembre, Olomouc, République Tchèque.

 XIV Seminario Internacional y II Latinoamericano de Praxiología Motriz. Educación Física y contextos críticos, organizado por la Facultad de Humanidades y ciencias de la educación de la Universidad de La Plata y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. La Plata, Argentina, 12-15 octobre 2011:
“Juego tradicional y escuela: Recursos pedagógicos en la sección: currículum y educación física”.
 Lagardera, F. Lavega, P., Sáez de Ocáriz, U., Serna, J, Aires Araújo, P., “Emociones y género en la práctica de situaciones motrices cooperativas”,
 Lavega, Alonso,J.I., Coelho Araujo, P., Etxebeste,J. Fachardo Jaqueira, A.R.,  Lagardera,F., March, J., Rodríguez Ribas, J. "La expresión de las emociones en relación al factor victoria durante la práctica de juegos deportivos",
 “ Dominios de acción motriz y afectividad”.

 “ Papel del juego en la innovación e investigación en educación”. Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. Université de Murcia. 22-24 mars 2012.

 “Cooperative games, emotions and gender from a social perspective”, Conference on Play, Games and Sports: Bodies of Practice Communities of Desire. University of Nevada, Reno, 19-21 Avril 2012.

 “ Educar competències emocionals a través dels jocs tradicionals”, Congrès International, Els jocs en la història. Móra la Nova i Ascó (Tarragona); Institut Ramón Muntaner, Departament de Cultura de la Generalitat, Universitat de Lleida. 18-19 mai 2012.

 

Communications

 "Recerca i cultura popular: projecte europeu cultura 2000”, IRMU Els jocs tradicionals i les noves tecnologies : II Jornada sobre Recerca i Patrimoni Etnològic, Horta de Sant Joan, 21 juillet 2007.
 
 “ L’escola catalana de jocs tradicionals i les noves tecnologies: entre la tradició i la modernitat”, IRMU Els jocs tradicionals i les noves tecnologies : II Jornada sobre Recerca i Patrimoni Etnològic, Horta de Sant Joan, 21 juillet 2007, p. 12-30.

V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). Elcambio en la cultura docente universitaria. Publication électronique, 2008 :
 
 Lacasa, E. Salas, C. Torrents, C., Vives, M., Lavega, P., “L’avaluació de les competències transversals: del “checklist” a les rúbriques. Una experiència d’utilització de rúbriques d’avaluació en la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a l’INEFC-Universitat de Lleida”.
 
 Lavega, P. Planas, A., Lacasa, E., Salas, C. ,Torrents, C. Vives, M., “El trabajo de competencias en la licenciatura de ciencias de la educación física y del deporte en el INEFC de la Universidad de Lleida”.
 
 Lagardera. F., Lavega, P, “La eduación física como pedagogía de conductas motrices”, AMEFIS (2008) I Congreso de Educación Física Ciudad de Ceuta. Nuevas perspectivas de la educación física en el siglo XXI. Adaptarse a las innovaciones científicas y al desarrollo social imperante. Ceuta: Archivo General de Ceuta, p. 99-125
 
 “ Atividade Física e Saúde” et "Escola, deporto e desenvolvimiento humano” Congresso Ciencia do Desporto 2009. (3 Campinas, SP) Anais do III Edição do Congresso de Ciência do Desporto e o II Simpósio Internacional de Ciência do Desporto. Campinas, SP FEF/UNICAMP. Brasil, 2009.
 
 Oliveira S; Araújo P; Jaqueira A; Lavega P; Filella G; “The expression of emotional games real domain sociomotor opposition: presence or absence of victory”, Neto, C., Pessanha, A.M., & Van Gils, J. (eds.) 25th ICCP World Play Conference Children's Play: New Goals for the future. Book of abstracts. Lisboa: FMH Ediçoes. Universidade Técnica de Lisboa. p. 88-90, 2010.
 
 Cardoso, F., Araújo, P., Jaqueira, A., Lavega, P., Filella, G., “The expression of emotional games real domain of co-opposition: presence or absence of victory”, Neto, C., Pessanha, A.M., & Van Gils, J. (eds.) 25th ICCP World Play Conference Children's Play: New Goals for the future. Book of abstracts. Lisboa: FMH Ediçoes. Universidade Técnica de Lisboa. p. 91-93, 2010.
 

Lavega,P., Alonso, J.I. ; Araujo, P. ; Etxebeste, J. ; Jaqueira, A.R.; Lagardera, F. ;March, J.,Rodríguez, J.P., “Investigar en el aula de educación física. Perspectiva de género, Juegos deportivos, y emociones”, Grup de Recerca en Orientació Universitaria, UdL. CD Actes del Congreso de Inteligencia en las organizaciones. La inteligencia emocional como ventaja competitiva, 2011.
 
 Lavega; P.; Lagardera; F.; March; J.; Mateu; M. Sáez de Ocáriz; U., Serna; J., “Emociones, juego deportivos y competición”, Grup de Recerca en Orientació Universitaria, UdL. CD Actes del I Congreso de Inteligencia en las organizaciones. La inteligencia emocional como, 2011.

Serna, J,; Saez de Ocariz, U.; Lavega, P., “Optimización de las emociones en el baloncesto de rendimiento”, Grup de Recerca en Orientació Universitaria, UdL. CD Actes del I Congreso de Inteligencia en las organizaciones. La inteligencia emocional como ventaja competitiva, 2011.
 
 Ticó, J., Lavega, P., “Experiencia de enseñanza y evaluación de competencias mediante un trabajo transversal en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el INEFC- Lleida”, Actas del Congreso Internacional Evaluar para Aprender en la Universidad: Experiencias inovadoras. International Conference. Learning by Assessing at University Level: Innovate Experiences. Evaltrends 2011. Publication électronique, p. 969-986.
 
 Lavega,P., Alonso, J.I. ; Araujo, P. ; Etxebeste, J. ; Jaqueira, A.R.; Lagardera, F. ;March, J.,Rodríguez, J.P., “Investigar en el aula de educación física. Perspectiva de género, Juegos deportivos, y emociones”, Grup de Recerca en Orientació Universitaria, UdL. CD Actes del Congreso de Inteligencia en las organizaciones, 2011.
 
 Lavega, P.; Lagardera, F.; March, J. ;Mateu, M. ; Sáez de Ocáriz, U; Serna, J., « Emociones, juegos deportivos y competición”, Grup de Recerca en Orientació Universitaria, UdL. CD Actes del Congreso de Inteligencia en las organizaciones, 2011.
 
 1r Congreso de Inteligencia Emocional a las Organizaciones.La Inteligencia emocional como ventaja competitiva. Organitzat per la Fundació CEEILleida, la Universitat de Lleida y el Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica, 24-25 mars 2011, Lleida :

Lavega,P., Alonso, J.I. ; Araujo, P. ; Etxebeste, J. ; Jaqueira, A.R; Lagardera, F. ; March, J. y Rodríguez, J.P. comunicación “Investigar en el aula de educación física.Perspectiva de género, Juegos deportivos, y emociones”,Lavega, P., Lagardera, F., March, J., Mateu, M. Sáez de Ocáriz, U. y Serna, J. pòster: Emociones, juego deportivos y competición”,Serna, J. ; Saez de Ocariz, U, Lavega, P. póster " Optimización de las emociones en el baloncesto de rendimiento”.

 Lavega, P; Alonso, J.I, Etxebeste, J., Rodríguez, J.P. Ponencia, « Juegos, competición y emociones ». IX Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación física y el deporte escolar. Competencias profesionales y retos educativos para una vida saludable. Organizado por Asociación Jiennense de Docentes de Educación Física, Escuela Universitaria de Magisterio de la Sagrada Familia, Universidad de Jaen. Úbeda (Jaén), 8-11 septembre 2011.
 
 Lavega, P.; Salas, C.; Sáez de Ocáriz, U.; Ticó, J.; Torrents, C., Lasierra, G.; Vives, M., “Teaching competencies as part of the degree in physical activity and sports science offered by the INEFC— University of Lleida”. 7th European Congress of the Fédération Internationale de Education Physique (FIEP). Barcelone, 7-9 juin 2012.
 
 Rodríguez, J.P., Lavega, B., Alonso, J.I., “Emociones, Género y Competición”, IV Congreso Universitario Nacional “Investigación y Género”, Seville, 21-22 juin 2012.
 
 Lavega, P.; Salas, C.; Sáez de Ocáriz, U.; Ticó, J.; Torrents, C., Lasierra, G.; Vives, M., « Educar competencias en el grado de ciencias de la actividad física y del deporte en el INEFC », Universidad de Lleida.Experiencia mediante un trabajo cooperativo en primer curso. Congreso Internacional Docencia, Universidad e Innovación (CIDUI). Universidad Pompeu Fabra. Barcelone, 4-6 juillet 2012.

 

Missions

 

Chercheur principal sur 22 projets dans les concours compétitifs en Espagne (2 AQU-MQD 2004-05, 2006-07, 2-AGAUR INEFC 2004-05, 2010-2013, 1 CIRIT 1997-1998, 13 INEFC, Départ. Education, la Culture et de Sport, 2003-2004), Ministère Science et Innovation Espagne (Chercher responsable projet coordonnée de Recherche, développement et innovation  coordonnée 2011-2013 avec la participation de 30 chercheurs) et à l'Union européenne (Chercher responsable projet Culture 2000 - 2005-06 sur les jeux traditionnels et la culture a l’Union européenne avec la participation de 11 régions et 4 pays).

Participation dans projets de recherche internationales (1 UE du programme Grundtvig 2005-2007, 2 Brésil Ministère des Sports (2008-2010, 2010-2011)

Participation à 12 contrats de recherche avec des entreprises et de transfert (catalan Encyclopédie Foundation, 2010; Forum universel des cultures Barcelone 2004) et / ou de l'administration (Conseil Catalan Sport, 2009,2010, Centre pour la promotion de populaire et traditionnelle catalane Culture, 2000, 2001, 2002, Secrétaire général de Sport 2002),

9 séjours internationaux dans les centres étrangers de l'Europe (Grèce, Portugal, Slovaquie, Allemagne) et l'Amérique (Etats-Unis, Argentine, Brésil).

Evaluateur  de l'ANEP (Agence Nationale pour l'évaluation du ministère de la Science et innovation en Espagne)

Directeur du Comité scientifique de 3 séminaires internationaux et 1 conférence internationale membre du comité scientifique pour 40 conférences, séminaires et ateliers, président de 5 chambres ou des panneaux lors des conférences internationales, des tables rondes de 6 modérateur, la participation à 4 tables rondes, membre du comité d'organisation 10 conférences et séminaires membres des comités scientifiques rev. International Europe et en Asie.

Membre du Comité scientifique, conseiller et auteur de 12 revues de l'activité physique et du sport.